Groot Tegels Winkelhart

VOOR WIE: Winkeliersvereniging BIZ Tegelen WAT: Ontwerp. Logo, huisstijl, nieuwsbrief, advertentie, posters en banners HET IDEE: Deze naam is tot stand gekomen daar het zich ontleend aan het Groot Tegels Hert. De keuze voor dit dier als symbool voor Tegelen is genomen vanwege z’n trotse karakter. Overwicht in eenheid en gezag. Als ware het een Pater Familias. Aansluitend beeld is het stadhuis’ Timpaan, geplaatst en ontworpen door Charles Eyck, Welke als ijkpunt is genomen voor de meerdere pijlers van Tegelen - Door het hert zo te plaatsen en te halveren door het silhouette van de Timpaan, krijgt het een indirect beeld. Tegelen heeft weliswaar zijn trots maar heeft ook z’n kracht gevonden in bescheidenheid. Zo verteld het hert zijn verhaal, in eenheid met Tegelen. Het logo los gezien van zijn illustraties, is een op zichzelf staand unieke vorm. Hierin komen de klei- en metaalindustrie naar voren: De letter heeft de vorm van keramiek tegelwerk, welke in vorm doorlopen van de ene letter overgaand naar de ander. Deze overgang is als het ware een ‘afgietsel’ tussen de lettervormen, een áfdruk’ kan men wel zeggen. De paarse kleur geeft het een sacrale uitstraling en legt een link met de Passiespelen en het kloosterdorp Steyl.
next

Bens Honing